Meist

DATE School OÜ omab Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud kehtivad tegevusload ning kool on ministri käskkirja alusel kantud Haridus- ja Teadusministeeriumi õppeasutuste infosüsteemi.
Meie põhitegevuseks on täiskasvanute koolitamine, täiend- ja ümberõpe.
Pakume nii tavalist tasemeõpet kui ka just firmadele koostatud suurt praktilist lisaväärtust pakkuvaid eriõppeprogramme.
DATE School OÜ on Teil võimalus omandada uusi kaasaegseid teadmisi ja oskusi ning hea tasemega haridust; kogeda individuaalset lähenemist; luua huvitavaid ja kogemuste vahendamiseks ning partnerluseks vajalikke sidemed ja kontakte.
Õppimine toimub terve aasta vältel. Kursuse kestus sõltub õppekavast ja tunniplaanist.
Koolituse läbiviimiseks Tallinnas ja Ida-Virumaal.
DATE School OÜ täienduskoolituskeskuse koolitajad on vajalikud teadmised õpetatavast valdkonnast ja mitmeaastased kogemused vastavate koolituste läbiviimisel.
Meie õpetaja tuleb Teie firmasse kohale ja tunnid toimuvad Teile sobiva ajagraafiku alusel Teile sobiva suurusega gruppides. Tunnid toimuvad erinevates vanuserühmades kogenud õpetajate juhendamisel.
Õppevormid:
– tavakursuseid
– internetiõpet Skype’I, Zoom’I-õpet